Prof. Dr. N. Reha Tandoğan - Op. Dr. Asım Kayaalp

Hasta seçimi

Seçilmiş bazı patella kırıkları, artroskopi destekli perkutan tespit için uygun olabilir. Bu olgularda, parçaların vaskülaritesi bozulmadan ve eklem yüzünün anatomik rekonstrüksiyonu artroskopi ile kontrol edilerek kırk tedavisi yapılabilir. Eklem yüzünün anatomik redüksiyonunu gerektiren kırık deplasmanı olan ancak ekstansör mekanizma bütünlüğünün korunmuş olduğu hastalarda artroskopi destekli tespit yapılabilir. Bu pratik olarak 6-8 mm deplasmanı olan hastalar demektir. Ayrıca, fragmanların vida tespitine izin verecek kadar büyük olması gerekir. Buna karşın, ekstansör mekanizma devamlılığın bozulduğu hastalarda, kırık tespitine ek olarak ekstansör mekanizmanın da tamiri gerekir. Bu olgular, artroskopi destekli tedavi edilemezler ve kırığın açık tespitine ek olarak, medial ve lateral retinaküler yapıların açık tamiri de gereklidir.

Cerrahi teknik

Tarafımızdan tanımlanmış olan teknikte, önce standart portallerden artroskopi yapılarak eklem içindeki kan ve debris temizlenir (Tandogan RN, Arthroscopy 2002, 18:156-62). Diz tam ekstansiyondayken kırık hatlarının değerlendirildikten sonra, aksesuar lateral portalden prob ve gerekirse perkutan çamaşır klempleri yardımı ile kırık redüksiyonu sağlanır.

Artoskopik patella kırığı tedavisi

Perkutan yerleştirilen 2 paralel K-teli ile geçici tespit sağlanır. Skopi kontrolü sonrası, K-telleri üzerinden kanüllü matkap uçları ile vida yolları hazırlanır ve 4.0 mm kanüle vida ile kalıcı tespit yapılır.

Patella kırıklarının artoskopik tedavisi
Sadece transvers kırıklar değil, fragmanlar yeteri kadar büyük ise, çok parçalı kırıklar da bu yöntem ile tedavi edilebilir. Genç ve kemik stoğu iyi olan hastalarda vida tespiti, gergi bandı yöntemi kadar etkindir (Benjamin J. J Orthop Trauma 1987, 1:219-22).

Patella kırığı tedavisi röntgen
Osteopenik kemikte vidalar yeterli stabiliteyi sağlamayabilir. Bu durumda Berg tarafından tanımlanmış olan, kanüle vidalar içinden geçirilen serklaj teli ile gergi bandı yönteminin tarafımızdan geliştirilen modifikasyonu uygulanabilir (Berg EE: J Orthop Trauma 1997,11:573-6.). Yaptığımız biyomekanik çalışmalarda, bu yöntemin sadece vida tespitine göre çok daha güçlü olduğu bulunmuştur.

Artroskopik tekniğin avantajları

Fragmanların ve cildin vaskülaritesinin korunması, redüksiyonun tam olarak değerlendirilebilmesi, klasik gergi bandı tekniğindeki K-telinin irritasyonundan kaçınılması, minimal invazif cerrahi olması ve kozmetik özellikler, artroskopik tekniğin avantajlarıdır. Literatürde, çeşitli çalışmalarda farklı teknikler kullanılarak yapılan artroskopi destekli Patella kırığı serilerinde başarılı sonuçlar bildirilmiştir (Turgut A.Clin Orthop 2001;(389):57-61 ve Makino A.Arthroscopy. 2002 18(6):671-5.).

Artroskopik tekniğin dezavantajları

Teknik sadece ekstansör mekanizma bütünlüğünün korunduğu kırıklar için uygundur, bu da deplase patella kırıklarının göreceli olarak az bir kısmı için geçerlidir. Teknik olarak zordur ve öğrenme eğrisi diktir. Osteopenik kırıklarda vida tespiti yetersiz olabilir ancak kanüle vidaların içinden geçirilen serklaj ile bu sorun çözülebilir.

Daha ayrıntılı bilgi ve olgu danışmak için hekimlerimize başvurulabilir.

© Prof. Dr. Reha Tandoğan - Op. Dr. Asım Kayaalp