• 01.jpg
Bu yıl 29.uncusu düzenlenen Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. 1600 civarında ortopedist ve sağlık çalışanının katıldığı bu toplantıda çok sayıda bilimsel aktivitelerde bulunduk.

Dr. Reha Tandoğan “Sporcularda diz yaralanmaları” tartışmalı oturumunu hazırlayıp yönetti. “Kalça artroskopisinin sınırları” konusunda bir konferans verdi. İki yıldır yöneticiliğini yaptığı video pato-anatomi kursunda “Diz ekleminin postero-lateral taraf açık cerrahi anatomisi ve patolojileri ve cerrahi yaklaşımlar” video sunumunu yaptı.

Dr. Asım Kayaalp, “Kalça çevresi sorunlarda artroskopik tedavi” oturumunu yönetti. Çoklu diz bağ yaralanmaları oturumunda “Dizin medial taraf yaralanmalarında tedavi prensipleri” konusunda bir konferans verdi. Dernek yönetim kurulları toplantıları ve ortopedi endüstrisi ile görüşmelerle birlikte çok verimli bir kongre gerçekleştirildi.