• 00.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg


 1. Diz Ekleminin Cerrahi Anatomisi ve Görüntülemesi. Tandoğan RN, Kayaalp A, Aktekin CN, Öçgüder A, Gülçek M, Eds. Ema Tıp Kitabevi, 2020 (ISBN 978-625-7849-08-1).
 2. Kalça Artroskopisi. Ed. Kayaalp A, Aşık M, Tuncay İ, Beyzadeoğlu T, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Miki Matbaacılık, 2016 (ISBN: 978-605-65998-3-5).
 3. Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Güncel Kavramlar. Ed. RN Tandogan, Kayaalp A, Sincan Matbaası, 2014 (ISBN: 978-605-85363-0-2).

Kitap Bölümleri

 1. Polat M, Kayaalp A. Diz Ekleminin Lateral Taraf Fonksiyonel Anatomisi ve Görüntülemesi. In: Diz Ekleminin Cerrahi Anatomisi ve Görüntülemesi. Tandoğan RN, Kayaalp A, Aktekin CN, Öçgüder A, Gülçek M, Eds. Ema Tıp Kitabevi, 2020, sayfa 51-62
 2. Kayaalp A, Polat M, Tandoğan RN. Total diz artroplastisi sonrası ekstansör mekanizma sorunları. In: Primer Diz Artroplastisi. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Tandoğan R, Aşık, M, Aktekin CN,Tuncay İ. İstanbul Tıp Kitabevi, 2018, sayfa 253-270.
 3. Tandoğan RN, Polat M, Kayaalp A, .Total diz artroplastisinde Tibia-Femoral İnstabilite: Nedenleri ve çözümleri In: Primer Diz Artroplastisi. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Tandoğan R, Aşık, M, Aktekin CN,Tuncay İ. İstanbul Tıp Kitabevi, 2018, sayfa 271-84.
 4. Tandoğan RN, Kayaalp A, Polat M. Ne zaman osteotomi, ne zaman unikondiler artroplasti ?.In: Diz çevresi osteotomileri. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Esenkaya İ, Özenci M, Kocabey Y, Bombacı H, Köse Ö. İ. İstanbul Tıp Kitabevi, 2018, sayfa 29-40
 5. Tandoğan RN, Arslan A, Kayaalp A, . Sporcularda Diz Bağ Yaralanmaları. In: Takım Doktoru olarak Spor Ortopedisti. Ed : Karahan M. TOTBİD Yayınları, 2018, ISBN 978-605-67864-2-6, Eflal Matbaacılık, 2018, Ankara, s.303-312.
 6. Kayaalp A, Teker KK, Tandoğan RN, İkiz İ. Kalça Eklemi Kıkırdak Lezyonlarına Yaklaşım. In: Kıkırdak. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Bozkurt M, Tandoğan RN, Aktekin CN, Elmalı N. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.123-130.
 7. Kayaalp A, Haklar U, Tandoğan RN,. Arka Çapraz Bağ Tek Tünel Rekonstrüksiyonu. In: Dı̇z Çevresı̇ Bağ Ve Tendon Sorunları: Güncel Yaklaşımlar”. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds: Taşer Ö, Mahiroğulları M, Karahan M, Taşkıran E, Bal E. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.217-228.
 8. Bekmez Ş, Kayaalp A, Tandoğan RN. Kalça Artroskopisi Komplikasyonları. In: Kalça Artroskopisi. Eds. Aşık M, Kayaalp A, Tuncay İ, Beyzadeoğlu T. TOTBİD Yayınları, Miki Matbaacılık, 2016, Ankara, s.241-8.
 9. Uğurlu M, Kayaalp A, Tandoğan RN. Asetabuler Taraf FAS Patolojilerinde Artroskopik Tedavi. In: Kalça Artroskopisi. Eds. Aşık M, Kayaalp A, Tuncay İ, Beyzadeoğlu T. TOTBİD Yayınları, Miki Matbaacılık, 2016, Ankara, s.231-40.
 10. Bekmez Ş, Kayaalp A. Subspine ve İskiofemoral Sıkışmada Artroskopik Tedavi. Eds. Aşık M, Kayaalp A, Tuncay İ, Beyzadeoğlu T. TOTBİD Yayınları, Miki Matbaacılık, 2016, Ankara, s.169-75.
 11. Tandoğan RN, Kayaalp A, Bekmez Ş. Kalça Eklemi Kıkırdak Lezyonlarına Yaklaşım. In: Kalça Artroskopisi. Eds. Aşık M, Kayaalp A, Tuncay İ, Beyzadeoğlu T. TOTBİD Yayınları, Miki Matbaacılık, 2016, Ankara, s.103-114.
 12. Tandoğan RN, Kayaalp A. Pediyatrik Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları. In: Dı̇z Eklemi Bağ Ve Tendon Sorunları: Güncel Yaklaşımlar”. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds: Taşer Ö, Mahiroğulları M, Karahan M, Taşkıran E, Bal E. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.89-98.
 13. Tandoğan RN, Kayaalp A, Irgıt K. Çoklu Diz Bağ Yaralanmaları ve Artroskopi. In: Artroskopik Cerrahi, Güncel Bilgiler ve Teknikler. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Doral MN, Aşık M, Akseki D, Müezzinoğlu S, Özsoy H. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.131-148.
 14. Tandoğan RN, Kayaalp A, Polat M. Osteokondritis dissekans. In: Kıkırdak. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Bozkurt M, Tandoğan RN, Aktekin CN, Elmalı N. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.25-37.
 15. Tandoğan RN, Tanrıöver A, Kayaalp A. Patellofemoral Kıkırdak Lezyonları. In: Patellofemoral Hastalıklar. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Özkan İ, Aydoğdu S, Yercan H, Esenkaya İ, Özenci M. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.155-170.
 16. Tandoğan, RN, Öçgüder A, Kayaalp A. Diz Ekleminde İnstabilite ve Kıkırdak Lezyonları. In: Kıkırdak. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Bozkurt M, Tandoğan RN, Aktekin CN, Elmalı N. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.163-172.
 17. Kayaalp A Çift Demet Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu In: Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Güncel Kavramlar, Ed. N.Reha Tandoğan, Asım Kayaalp, 2014, Sincan Matbaası, s.93-107.
 18. Kayaalp A. Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Perioperatif komplikasyonlar In: Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Güncel Kavramlar, Ed. N.Reha Tandoğan, Asım Kayaalp, 2014, Sincan Matbaası, s.157-71.
 19. Kayaalp A, Tandoğan RN, Gönç U, Teker K. Erişkinlerde Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları. In: Diz Bağ Yaralanmaları. Ed. N. Reha Tandoğan, 2013, Ankara, Tuna Matbaası, s.1-15.
 20. Kayaalp A. Çoklu Diz Bağ Yaralanmalarında İlk Değerlendirme ve Acil Tedavi. In: Diz Bağ Yaralanmaları. Ed. N. Reha Tandoğan, 2013, Ankara, Tuna Matbaası, s.81-90.
 21. Kayaalp A, Tandoğan RN, Teker K, Gönç U. Dizin Posterolateral Köşe Yaralanmaları. In: Diz Bağ Yaralanmaları. Ed. N. Reha Tandoğan, 2013, Ankara, Tuna Matbaası, s.117-126.
 22. Kayaalp A, Tandoğan RN, Gönç U, Irgıt K. Combined Anterior and Posterior Cruciate Ligament Injuries. Sports Injuries. Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Eds. Doral MN, Tandogan RN, Mann G, Verdonk R., Springer Verlag, 2012 p:529-536.
 23. Tandoğan RN, Kayaalp A, Irgıt K. Dealing With Complications In ACL Reconstruction. Sports Injuries. Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Eds. Doral MN, Tandogan RN, Mann G, Verdonk R., Springer Verlag, 2012 p:449-456
 24. Tandoğan RN, Kayaalp A. Reconstruction Of The Posterolateral Corner Of The Knee. Sports Injuries. Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Eds. Doral MN, Tandogan RN, Mann G, Verdonk R., Springer Verlag, 2012 p:547-554.
 25. Irgıt K, Baca E, Tandoğan RN, Kayaalp A. Peroneal Tendinopati. Sporcularda Tendon Sorunları. Ed., Tandoğan RN, Doral MN, TOTBİD Yayınları, 2011, Hermes Matbaacılık s.67-76.
 26. Kayaalp A. Kuadriseps Tendinopatis. Sporcularda Tendon Sorunları. Ed., Tandoğan RN, Doral MN, TOTBİD Yayınları, 2011, Hermes Matbaacılık s.35-41
 27. Tandoğan R, Kayaalp A. Artroskopik Ayak Bileği Artrodezi. Ayak Bileği Artroskopisi, Ed. Aydın,A.T., Orkun Ozan Matbaası, Antalya, 2009, s127-138.
 28. Tandoğan RN, Kayaalp A, Teker K, Hersekli MA: Açık Kama Proksimal Tibial Osteotomi. In: Gonartrozda Artroplasti Dışı Tedavi Yöntemleri. Ed. N. Reha Tandoğan, Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Yayınları, ISBN 975-926427-1-4, 2003, Ankara, Yeni Fersa Matbaası, s:103-110.
 29. Kayaalp A, Patellar Tendon Grefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu. In: Ön Çapraz Bağ Cerrahisi. Tandoğan RN,(ed), Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, ISBN 975-92647-0-6, Sim Matbaası, 2002, Ankara, s: 73-90
 30. Kayaalp A, Ayaktan artroskopi ve Ofis Artroskopisi. In: Diz Cerrahisi. Ed. N. Reha Tandoğan, A. Mümtaz Alpaslan, Haberal Eğitim Vakfı, ISBN 975-7692-22-0, Yeni Fersa Matbaası,1999, Ankara, s.123-142.