1. Tandoğan RN, Yıldırım K, Beyzadeoğlu T. Kemik iliği kaynaklı kök hücre uygulamaları. TOTBİD Dergisi 2022;21:542-549.
 2. Tandoğan RN, Şahin E. Pediatrik Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları. Ön Çapraz Bağ Cerrahisi: Güncel Bilgiler ve Teknikler Özel Sayısı.  Türkiye Klinikleri; 2022. p.58-65.
 3. Tandoğan NR, Kayaalp A, Polat M. Femoroasetabuler sıkışma sendromunda klinik bulgular ve tanı. Can F, editör. Farklı Kalça Patolojilerinde Tıbbi Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.35-42.
 4. Polat M, Kayaalp A, Tandoğan NR. Femoroasetabular sıkışma sendromunun tedavisinde cerrahi uygulamalar. Can F, editör. Farklı Kalça Patolojilerinde Tıbbi Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.43-50.
 5. Tandoğan R.N., Gönç H.U., Polat M, Tanrıöver A. Çoklu bağ yaralanmalarında ön çapraz bağa yaklaşım. TOTBİD Dergisi 2020;19:586–593. doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2020.72
 6. Polat M., Gönç H.U., Tandoğan R.N., Kayaalp A. Ön çapraz bağ yaralanması sonrası cerrahi tedavide greft seçenekleri. TOTBİD Dergisi 2020;19:534–541. doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2020.66
 7. Mermerkaya MU, Polat M, Tanrıöver A, Tandoğan R, Kayaalp A. Dizin travmatik çıkıkları. TOTBİD Dergisi 2019; 18:71–88. doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2019.09
 8. Polat M, Bekmez S, Kayaalp A, Tandoğan RN. Menisküs kök yırtıkları. TOTBİD Dergisi 2018; 17:197–205, doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2018.25
 9. Tecimel O, Fırat A, Tandoğan NR. Menisküs tamiri sonuçları. TOTBİD Dergisi 2018; 17:214–225. doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2018.27
 10. Tandoğan RN, Kayaalp A, Şanverdi ES. Femoroasetabular sıkışma sendromunda bilgisayarlı tomografi ve dijital dinamik değerlendirme. TOTBİD Dergisi 2016; 15:49–64.
 11. Kayaalp A, Tandoğan RN, Tanrıöver A, İkiz İ. Femoroasetabuler Sıkışma: Cam Tipi (Femoral Taraf) Lezyonlara Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2015;8(1):79-84.
 12. Tandoğan RN, Kayaalp A, Tanrıöver A, Erkula G. Femoroasetabuler Sıkışma Sendromunda Labrum Lezyonları:Eksizyon, Tamir veya Rekonstrüksiyon. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2015;8(1):91-5.
 13. Tandoğan RN, Gönç UH, Kayaalp A, Tanrıöver A. Medial Artrozda Kombine Tedavi: Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu ve Proksimal Tibial Osteotomi Uygulaması. Türkiye Klinikleri Ortopedi Özel Sayısı, 2013: 6(4)86-91.
 14. Akkaya T, Ersözlü S, Özgür F, Karaeminoğulları O, Akgün R, Tandoğan RN. Osteoporotik vertebra kompresyon kırıklarında kifoplasti sonrası erken dönem sonuçlar. Acta Orthop Traumatol Turc, Cilt 41, Sayı 2 (2007)127-131.
 15. Akgün R, Tandogan RN, Karaman A, Akkaya T, Özgür F, Tuncay İC: Artroskopik menisküs ve kıkırdak cerrahisinden sonra osteonekroz gelişimi: Beş olgu sunumu. Acta Orthop Traumatol Turc, Cilt 41, Sayı 1 (2007), 80-88.
 16. Tandogan RN, Özgur F, Akkaya T. Osteokondritis dissekans. Acta Orthop Traumatol Turc, Vol 41, Supplementum 2 (2007), 113-122.
 17. Karaaslan P, Pirat A, Tandoğan R, Koçay AM, Arslan G: Yaşlı hastalarda kalça protezi cerrahisinde sürekli spinal, sürekli epidural ve izofluran-remifentanil anestezisinin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2006:14(3):186-91.
 18. Akpınar S, Uysal M, Özkoç G, Tandogan R : İnstabil omzun ısı destekli artroskopik stabilizasyonu. Acta Orthop Traumatol Turc, Vol 39, Supplementum 1 (2005), 96-102.
 19. Hersekli MA, Akpınar S, Özkoç G, Özalay M, Cesur N, Uysal M ,Tandoğan RN. Tek seansta bilateral total diz artroplastisi: Yaşın endikasyon ve perioperatif komplikasyonlardaki rolü.Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, Cilt: 16(1):1-4, 2005.
 20. Tandogan RN, Karaeminogullari O, Ozyurek A, Ersozlu S. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki sporcularda diz çevresi kırıkları Acta Orthop Traumatol Turc, Vol 38 Supplementum 1 (2004) 93-100.
 21. Özkoç G, Hersekli MA, Akpınar S, Özalay M, Tandoğan RN: Halluks rigidus tedavisinde çeliektomi uygulamalarımız. Artroplasti ve Artroskopik Cerrahi Dergisi 2004, 15(1):12-14.
 22. Akpınar S, Hersekli MA, Özalay M, Özkoç G, Tandoğan RN: Subakromiyal sıkışma sendromunun tedavisinde artroskopik akromiyoplasti. Artroplasti Artroskopi Cerrahi Dergisi  2003, 14(2) 94-97.
 23. Hersekli MA, Akpınar S, Kayaselçuk F, Özalay M, Özkoç G, Tandoğan RN: Nadir lokalizasyonda yerleşimli bir benign fibröz histiyositoma. Artroplasti ve Artroskopik Cerrahi Dergisi, 2002, 13(3):182-4.
 24. Tandoğan RN. Menisküs tamiri: endikasyon ve prensipler. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi 1(1):15-23, 2002.
 25. Akpınar S, Hersekli MA, Demirörs H, Tandoğan RN: Fracture of the medial third of the clavicle and dislocation of the acromioclavicular joint. Artroplasti Artroskopi Cerrahi Dergisi 2002, 13(1):41-44.
 26. Akpınar S, Özkoç, G, Hersekli MA, Özalay M, Tandoğan RN: Tamir edilemeyen rotator manşet yırtıklarında artroskopik dekompresyon ve debridman. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001 Cilt 1,s:446-447.
 27. Tuncay İC, Demirörs H, Özçelik M, Tandoğan RN: Yenidoğanda gebelik haftasının kalça matüritesine etkisi. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001 Cilt 1,s:291-292.
 28. Teker K, Gönç, U, Tandoğan RN, Kayaalp A: Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında oluşan intra-operatif komplikasyonların değerlendirilmesi. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001 Cilt 1,s:277-279.
 29. Tandoğan RN, Cesur N, Demirörs H, Tuncay C, Can F: Dizde mekanik yakınmalara yol açan eklem içi kitlelerde artroskopik tedavi. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001 Cilt 1,s:260-262.
 30. Tandoğan RN, Cesur N, Akpınar S, Demirörs H, Hersekli M: Artroskopik içten dışa menisküs tamiri sonuçları. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001, Cilt 1,s:257-259.
 31. Özkoç G, Akpınar S, Hersekli MA, Özalay M, Tandoğan RN: Total diz protezinde patellar kesinin planlanması ve komponent pozisyonunun cerrahi sonrası uyum ile olan ilişkisi. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001, Cilt 1,s:236-238.
 32. Demirörs H, Kaya A, Özalay M, Tuncay C, Tandoğan RN: Kronik steroid kullanımının femur başı avasküler nekrozunun klinik sonuçları üzerine etkileri. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001, Cilt 1,s:223-226.
 33. Demirörs H, Özçelik M, Özkoç G, Tandoğan RN: Humerus kırıkları cerrahi tedavisinde plak ve intramedüller çivileme sonuçları. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001, Cilt 1,s:99-102.
 34. Akpınar S, Demirhan M, Hersekli MA, Atalar AC, Tandoğan RN: Tamir edilemeyen rotator manşet yırtıklarının tedavisinde latissimus dorsi transferi. Acta Orthop Traumatol Turc 2001, 35(4):363-7.
 35. Tandoğan RN, Kaya A, Demirörs H, Tuncay C, Hersekli MA, Akpınar S:   Nöropatik ayak bileğinde artroskopik artrodez (Olgu Sunumu). Artroplasti Artroskopi Cerrahi Dergisi 2001 12(2):209-14.
 36. Hersekli MA, Akpınar S, Özkoç G, Özalay M, Tandoğan RN.Tibia pilon deplase kırığında artroskopi yardımlı redüksiyon ve perkutan fiksasyon. Hacettepe Ortopedi Dergisi. 2001, 11(1) :34-7.
 37. Ertan A, Tandoğan RN, Akaman A, Pelit A, Aydın P:Deprem nedeni ile ezilme sendromu gelişen hastaların göz bulguları. Anadolu Tıp Dergisi 2001 3(2):104-5.
 38. Akpınar S, Hersekli MA, Demirörs H, Tandoğan RN: Lateral epikondilitte artroskopik gevşetme. Artroplasti Artroskopi Cerrahi Dergisi 2001 12(1):87-90.
 39. Akpınar S, Cesur N, Hersekli MA, Demirörs H, Tandoğan RN: Semptomatik fenestre medial plika.İki olgu. Acta Orthop Traumatol Turcica 2000 34(5):532-4.
 40. Tandoğan RN: Artrozlu dizlerde ön çapraz bağ cerrahisine yaklaşım. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 1999; 33:435-440,.
 41. Tandoğan RN, Kayaalp A, Tuncay İC, Teker K: Dizdeki kondral defektlerde otolog osteokondral transplantasyon (mozaikplasti) uygulamaları. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kitabı, Sargın Ofset, 1999, Ankara s.875-878.
 42. Tandoğan RN, Akpınar S, Cesur N, Demirörs H: Talusun  osteokondral lezyonlarında artroskopi destekli tedavi. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kitabı, Sargın Ofset, 1999, Ankara s.940-943.
 43. Demirörs H, Tandoğan RN, Akpınar S, Tuncay İC, Işıklar ZU, Cesur N, Demirhan B: Dirsekte tekrarlayan sinovyal kondromatosiste artroskopik tedavi. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 32(5):414-417, 1998.
 44. Tuncay İC, Ağıldere M, Demirhan B, Tandoğan RN, Işıklar ZU, Yücetürk A: Foreign body tumor .case report. Hacettepe Ortopedi Dergisi  8:30-32, 1998.
 45. Tuncay IC, Demirörs H, Işıklar U, Tandoğan RN: Gelişimsel kalça çıkığı tanısında kalça ultrasonografisi. Dializ Transplantasyon ve Yanık 9:49-52, 1997.
 46. Tandoğan RN, Adabağ C, Kayaalp A, Aydoğan U, Yücetürk A:  Erişkinlerde lateral diskoid menisküs sorunları ve cerrahi tedavisi. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 31:449-452, 1997.
 47. Tandoğan RN: Menisküs: işlevi, biyomekaniği ve kinematiği. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 31:397-401, 1997.
 48. Işıklar ZU, Tuncay IC, Tandoğan RN, Yücetürk A: Ortopedik cerrahide stafilokokus epidermidis enfeksiyonu önlenmesinde antibiyotik proflaksisi. Birinci veya ikinci jenerasyon sefalosporinler yeterli midir ? Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 1997: 31:44-46.
 49. Işıklar ZU, Tuncay C, Tandoğan RN, Yücetürk A: Geç tanı konmuş servikal faset dislokasyonu tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turcica 1997; 31:15-17.
 50. Tuncay IC, Müezzinoğlu B, Demirhan B, Işıklar ZU, Tandoğan RN, Yücetürk A:  Free synovium autografts in articular cartilage defects in the rabbits. Artroplasti Artroskopik Cerrahi  8(14):19-21, 1997.
 51. Tandoğan RN, Kayalp A, Adabağ C:  Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. Ed. R. Ege.T.H.K. Basımevi, Ankara s. 609-611, 1997.
 52. Yücetürk A, Tuncay C, Tandoğan RN, Işıklar U: Brakial pleksus cerrahisi sonuçlarımız. 5. Türk El Cerrahisi Kongre Kitabı, T.H.K. Basımevi, 1996, Ankara, s. 279-282.
 53. Tuncay İC, Işıklar ZU, Tandoğan RN, Yücetürk A: Yağ embolisi sendromu. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 8:21-24, 1996.
 54. Işıklar ZU, Tuncay İC, Tandoğan RN, Yücetürk A, Landon GC: Vancomycin penetration into biofilm in an orthopaedic implant related infection model. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 8:39-44, 1996.
 55. Tuncay İC, Işıklar ZU, Tandoğan RN, Yücetürk A, Haberal M: Kronik böbrek yetmezliğinde ortopedik sorunlar. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 9:12-17, 1996.
 56. Kayaalp A, Tandoğan RN, Adabağ C, Ergül E:Artroskopik lazer kondroplastisi. SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ed. R. Ege, 1996, s.552-555.
 57. Tandoğan RN, Kayaalp A, Altuğ T: Kemik-patellar tendon-kemik  grefti ile artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu. SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ed. R. Ege, 1996, s.943-946.
 58. Yücetürk SA, Tandoğan RN, Tuncay İC, Ağıldere M, Aydoğan A: Non-travmatik femur başı avasküler nekrozunda damarlı fibula grefti uygulaması. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 30:369-372, 1996.
 59. Tandoğan RN, Kayaalp A, Pestilci F, Yücetürk SA: Dinamik aksiyal fiksatör kullanılarak yapılan yeni bir ayak bileği artrodezi yöntemi. Acta Orthop Traumatologica Turcica 30:512-514, 1996.
 60. Kayaalp A, Tandoğan RN, Gider M, Boysan E: Diz artroskopisinde Holmium-YAG lazer kullanımı. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 29:210-12, 1995.
 61. Tandoğan RN, Kayaalp A, Benli İT, Aydın E, Mumcu EF: Artroskopi destekli ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarında greft-femoral interferans vidası arası açılanma. Bir ve iki insizyon tekniklerinin karşılaştırılması. Artroplasti ve Artroskopik Cerrahi 6:18-21,1995.
 62. Aydın E, Şimşek Ü, Solak Ş, Tandoğan RN, Gider M: Tibia kırıklarında kilitli intramedüller çivileme. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 29:217-219, 1995.
 63. Altun NŞ, Benli İT, Kış M, Tandoğan RN, Tüzüner M, Cila E: Texas Scottish Rite Hospital (TSRH) System in the treatment of unstable thoracal and lumbar  spinal fractures. Turkish Journal of Bone and Joint Surgery 1:28-34, 1994.
 64. Benli İT, Tüzüner M, Kış M, Tandoğan RN, Çıtak M: Spinal imbalance and decompensation problems in patients treated with Cotrel-Dubousett instrumentation. The Journal of Turkish Spinal Surgery 5:94-100, 1994.
 65. Tandoğan RN, Kayaalp A, Benli İT, Mumcu EF, Ardıçoğlu K: Dizin manyetik rezonans görüntülemesinde yalancı menisküs yırtıkları. Artroskopi bulguları ile karşılaştırma. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 28:297, 1994.
 66. Tandoğan RN, Dacquet V, Bascoulergue G, Tahon MM, Hardouin P: Infectious risk of skeletal implants after repeated low dose bacteremia. An experimental study in rabbits. Turkish Journal of Bone and Joint Surgery 1:85-89, 1994.
 67. Benli İT, Kış M, Tandoğan RN: Vertebra torakolumber kırıklarında "Texas Scottish Rite Hospital" (TSRH) sistemi uygulamasının erken sonuçları. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, T.H.K Basımevi, 1994, s. 476-479.
 68. Tandoğan RN, Doral MN, Atay A, Altuğ T: Menisküs lezyonlarının tanısında manyetik rezonans görüntüleme ile artroskopi bulgularının karşılaştırılması. Hacettepe Ortopedi Dergisi 3:43-45, 1993.
 69. Doral, MN, Acaroğlu RE, Balkan A, Alp H, Tandoğan RN, Surat A, Göğüş T: The use of colchicine in arthroscopic wash-out fluid in early degenerative arthritis of the rat knee joint. Hacettepe Ortopedi Dergisi  3:40-42, 1993.
 70. Doral MN, Tandoğan RN, Acaroğlu RE,  Surat A, Göğüş, T: Profesyonel sporcularda patellar instabilite ve patello-femoral sendromların tedavisinde artroskopik kontrol ile kapalı dış kapsüler gevşetme II. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica  26:307-310,1992.
 71. Tandoğan RN, Korkusuz F, Doral MN: Kronik osteomiyelitte yerel antibiyotik veya antiseptik tedavisi. Hacettepe Ortopedi Dergisi 2:117-121, 1992.
 72. Benli İT, Çıtak M, Akalın S, Tandoğan RN, Mumcu E, Kış M: "Late-onset" idiopatik skolyoz cerrahi tedavisinde Cotrel-Dubousset enstrumantasyonu sonuçları. Hacettepe Ortopedi Dergisi 2:13-21, 1992.
 73. Gürbüz  A, Kış M, Benli İT, Akalın S, Tandoğan RN, Mumcu EF: Results and complications of segmental sublaminar wiring (SSI) method. The Journal of Turkish Spinal Surgery 2:35-40, 1991.
 74. Bascoulergue G, Berk H, Maillet M, Tandoğan RN: Comparison of tensor fascia lata+semitendinosus tendon and free patellar bone-tendon-bone graft reconstruction of the anterior cruciate deficient knee.  Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica  25:346-351, 1991.
 75. Doral MN, Acaroğlu RE, Tandoğan RN: Diz eklemi osteokondritis dissekansında artroskopik tanı ve tedavi.  Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica  25:313-315, 1991.
 76. Tandoğan RN, Alparslan, M, Göğüş T: Kalça eklemi osteoartritinde intertrokanterik osteotomiler. Mid-Ortopedi Travmatoloji  ve Rehabilitasyon Dergisi 2:126-130, 1988.