• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
Kalça Ekleminde Artroskopiden Artroplastiye Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Girne’de düzenlendi. Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen ve Kalça ve Diz Artroplastisi Derneğinin de bilimsel destek verdiği bu sempozyumda, kalça eklemini ilgilendiren hastalıklarda güncel konular, ülkemizin bu alandaki en seçkin bilim insanları tarafından tartışıldı. Ülkemizin değişik bölgelerinden 102 katılımcı ve 12 eğitici ile gerçekleştirilen toplantıda, dört gün boyunca kalça cerrahisinde temel ve ileri teknikler video ağırlıklı sunumlar ile gözden geçirildi. Kalça eklemi koruyucu cerrahide artroskopik yaklaşımlarla başlayıp, femur başı avasküler nekrozu, peri-asetabuler osteotomiler ve primer kalça artroplastisi ile devam eden program revizyon artroplastisi ile sonuçlandı. Bütün oturumların sonrasında kompleks olguların katılımcılar ile birlikte tartışıldığı bölümler çok ilgi çekti.

Toplantının başkanlığını hekimlerimizden Dr. Asım Kayaalp yürütürken, program koordinatörlüğünü hekimlerimizden Dr. Reha Tandoğan üstlendi. Dr. Asım Kayaalp “Femoro-asetabuler sıkışma sendromunda artroskopik yaklaşım” ve “Ekstra-artiküler femoro-asetabuler sıkışma” başlıklı konferanslerını verdi. Dr. Kayaalp, ayrıca olgular üzerinden farklı tedavi stratejilerinin tartışıldığı “Kalça artroskopisinde kompleks olgular” konulu oturumu yönetti ve vaka örneklerini sundu. Dr. Reha Tandoğan toplantıda “Femoro-asetabuler sıkışma sendromunda klinik bulgular ve görüntüleme” ve “Kalça artroskopisi temel teknik” başlıklı konferanslarını sundu.

Toplantının ana sponsoru olan İbrahim Etem Menari’nin desteği ile gerçekleştirilen uydu sempozyumda ise nöropatik ağrı ve artroplasti sonrası ağrı tedavisinde multi-modal yaklaşımlar irdelendi. Olgu örnekleri üzerinden nöropatik ağrıda multi-modal ilaç tedavisi yaklaşımı canlı tartışmalara sahne oldu. Dr. Tandoğan’ın sunduğu “Artroplasti sonrası ağrı tedavisinde güncel yaklaşımlar” konferansında lokal enjeksiyonlar, kanama kontrolü, turnike kullanımı yanında, multi-modal ağrı tedavisi protokollerine yeni eklenen pregabalin gibi anti-nöropatik ilaçların rolü vurgulandı.

Gerek bilimsel düzeyinin yüksekliği, gerekse modern kalça cerrahisinin artroskopiden artroplastiye geniş bir yelpazede bütüncül yaklaşım ile incelendiği ilk toplantı olması nedeniyle çok ilgi çeken sempozyumun sonraki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.