• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
Geçen yıl büyük bir başarı ile gerçekleştirilen, TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesinin düzenlediği, Diz Ekleminde İleri Cerrahi Teknikler Kadavra Kursu’nun ikincisi, 27-28 Şubat 2016 tarihleri arasında Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kursun başkanlığını hekimlerimizden Dr. Asım Kayaalp, Program Koordinatörlüğünü ise Dr. Reha Tandoğan yaptı. İki gün boyunca, diz cerrahisindeki 9 ileri cerrahi teknik, 30 dakikalık teorik sunumların ardından kadavra üzerinde uygulamalı olarak gösterildi. Ülkemizin değişik bölgelerinden gelen 17 eğitici, 2 gün boyunca sabah 7.30’da başlayıp akşam saatlerine kadar süren yorucu ancak bilimsel seviyesi üst düzeyde bir eğitim programına özveri ile katkıda bulundular. Bu yıl ayrıca Dr. Reha Tandoğan ve Dr. Egemen Altan’ın editörlüğünde bir kurs kılavuzu hazırlanarak hem eğiticilerin hem de kursiyerlerin eğitim uygulamaları standardize edilmiş oldu. Kadavra başına 3-4 kursiyer ve 2 eğitici olacak şekilde planlanan bu kursta, katılımcıların eğiticilerle bire-bir tartışma ve ameliyatları uygulama imkanı oldu.

Diz cerrahisi konusuna özel ilgi duyan ortopedi uzmanlarına yönelik bu kurs sonrasında alınan yazılı geri bildirimler, eğitim hedeflerine ulaşıldığını ve katılımcı memnuniyetinin üst düzeyde olduğunun da bir göstergesiydi.

26 katılımcıya, 8 istasyonda (16 taze donmuş kadavra dizinde), 17 eğitici ile her pratik masasında iki eğitici ve en fazla 4 kursiyer olacak şekilde toplamda dokuz ameliyat tekniği öğretilmiştir. Her tekniğin 30 dakikalık teorik bölümü anatomi anabilimdalı amfisinde anlatılıp,hemen sonrasında ortalama 90 dakikalık pratik uygulama yapılmıştır. Gün sonunda isteyen kursiyerlere süresiz diseksiyon yapma fırsatı tanınmıştır.