• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
Avrupa Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği’nin (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy; ESSKA) 17. Kongresi 4-7 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona kentinde yapıldı. Avrupa ile birlikte Asya ve Amerika kıtasından da diz cerrahisi ve artroskopi ile ilgilenen 3200 ortopedistin katılımı ile gerçekleştirilen bu kongre, alanında dünyada en önemli kongrelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu toplantıya ülkemizden 70 civarında ortopedist katılırken, hekimlerimizden Dr. Asım Kayaalp ve Dr. Reha Tandoğan da kongrede yer aldı. Açık ve artroskopik diz, omuz, kalça ve ayak bileği cerrahisindeki gelişmeler, yeni teknikler ve sonuçların tartışıldığı bu kongre büyük ilgi gördü.

Bu kongrede hekimlerimizden Dr. Reha Tandoğan, “Osteoartritli hastada en uygun tedavinin seçimi” konulu eğitim kursunda “Hastaya ait faktörler” başlıklı konferansını verdi. Dr. Tandoğan ayrıca yönetim kurulu üyesi olduğu European Knee Associates (EKA) grubunun oturumlarında “Total Diz Protezi Sonrası İnstabilite” konulu sempozyumu düzenledi. Sempozyumun başkanlığını EFORT (European Federation of National Associations of Orthopedics & Traumatology) başkanı Prof. Enric Caceres ile yürüten Dr. Tandoğan, aynı zamanda “Total Diz Artroplastisi Sonrası İnstabilite: Nedenleri ve Önlenmesi” başlıklı çalışmasını da sundu. 200 civarında katılımcı ile canlı tartışmaların yer aldığı sempozyum çok başarılı geçti.

Dr. Tandoğan, kongre sırasında yapılan seçimlerde, dizin dejeneratif hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda üst düzeyde bilimsel çalışmalar yapan European Knee Associates Yönetim Kuruluna bir dönem daha seçildi. Dr. Tandoğan bu kongre sırasında ESSKA’nın resmi yayın organı olan ve 3.2 impact faktörü ile ortopedi alanında dünya sıralamasında 3. sırada yer alan KSSTA (Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy) Journal’ın Editörler Kuruluna kabul edildi.